28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Puzzelrit
View Image
Puzzelrit
View Image
Puzzelrit
View Image
Puzzelrit
View Image
Puzzelrit
View Image
Puzzelrit
View Image
puzzelrit
View Image

De site is aangepast met betrekking tot het downloaden van routes.
Als er nu op de afbeelding wordt geklikt om een route te downloaden verschijnt er geen foutmelding meer met betrekking tot het wel of niet veilig zijn.
Dit gebeurt nu via een andere manier en is dus veilig te downloaden.

Door het helaas zeer aantal lage aanmeldingen voor de aktiviteiten middag zijn we genoodzaakt deze NIET door te laten gaan

Nadat onze regering eindelijk verbeteringen heeft afgekondigd in de beheersing van de coronapandemie, die ons nu al bijna anderhalf jaar heeft bezig gehouden, heeft het bestuur besloten dat wij ook weer willen beginnen met onze clubactiviteiten. Dit zal nog lang niet volgens het oude normaal zijn, hiervoor moeten we nog even geduld hebben. Arno zal één dezer dagen de toerkalender voor 2021 bekend maken.
Iedereen moet zich houden aan de RIVM regels. Dit zal even wennen zijn. We willen onze leden zeker niet in gevaar brengen en doen een DRINGENDE oproep om je te houden aan de onderstaande regels. Komen er meer versoepelingen, dan zullen we jullie hiervan direct op de hoogte brengen. Ook eventuele gevolgen zullen we duidelijk blijven communiceren.
Wat gaat er nu echt veranderen, door de RIVM regels?:
Het verzamelpunt van de tourtochten is tot nader order Tankstation Jos Maas, Zuid Om 45, in Gemert. We mogen nu immers niet meer dan 4 personen per
       dag ontvangen. Het eindpunt van elke tourtocht is eveneens tankstation Jos Maas.
Pauzeren tijdens de tourtochten kan op de terrassen maar met 4 personen aan één tafeltje en 1,5 meter afstand (huisgenoten uitgezonderd).
We gaan weer activiteiten organiseren. Hiervoor dient iedereen die deel wil nemen zich altijd van te voren opgeven. We moeten immers, bij controle
       en-/of calamiteiten, een deelnemerslijst kunnen overleggen. Deze vraag is al eerder gesteld door het bestuur, maar dit wordt nog steeds niet altijd
       door iedereen gedaan. Veel gehoorde reden: “je weet toch dat ik altijd mee doe”. Helaas dit kan nu even niet meer. We moeten de regels van het RIVM
       streng gaan toepassen en handhaven. Werk je niet mee, dan kan je geweigerd worden en dus niet mee doen aan de activiteit. Let op! Dit geldt enkel
       voor activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten moeten een corona registratiekaart kunnen overleggen, een negatieve corona (zelf)test (niet ouder
        dan 48 uur) of een genezen verklaring kunnen overleggen.
Handen desinfecteren bij binnenkomst en voor het gebruik van de koffie machine is verplicht. Evenals 1,5 meter afstand houden.

Helaas het is even niet anders, we wensen iedereen ondanks deze aanpassingen veel plezier. Hier gaat het toch om.
Iedereen moet zijn verantwoording nemen. Mochten er vragen en-/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Namens het bestuur.   Bertus van de Laar  

Subcategorieën